Under ett besok i oblegorek

Panopikonet av Henryk Sienkiewicz i Oblęgorek är en av de mest genomträngande museumsfabrikerna, som inte kan överskuggas av resor runt Świętokrzyskie-världen. Ett datum på denna plats kommer att vara ganska chans

Niedzica och dess gods

Det finns något av de viktigaste turistmedlen för Lesser Poland-regionen, och dess utbredning kommer från många faktorer. Niedzica är därför ett effektivt slut på det vandrande partiet för scenen, där den