Kassarepris allegro

Redan i den enskilda början bör vi tydligt inse att bortse från och särskiljande underlåtenhet att uppfylla tidsfristen för den obligatoriska granskningen av vårt kassa absolut resulterar i den besvärliga nödvändigheten av den så kallade återbetalningen av rabatten från graden av dess (kontanta köp. Det är värt att notera att den sista betyget är föremål för skattebetalarna som vid tre års invigning av journalerna inte - i en bindande och inom en bindande tidsfrist - lämnade in kassaregistret för en obligatorisk teknisk granskning. Låt oss också säga att en sådan granskning utförs av en ordentlig tjänst.

Framför allt tvivel bör en obligatorisk granskning av kassaapparater genomföras minst vartannat år. Han borde också nämna vad, naturligtvis, dessa två år betyder i affärer. För med en noggrann beräkning måste det betraktas som startmomentet, det är dagen då kassan faktiskt var skattemässigt eller dagen för den senaste tekniska granskningen.

Således kan skattebetalarna, när de köper kassaapparater, (och till och med borde inkludera - i systemet med nödvändighet av granskning - en tvåårsperiod från tidpunkten för att finansiera enheten. Naturligtvis drivs denna skattetjänst av en specialist inom detta område. Från ändringarna räknar själva skatteprocessen med inledningen av skattemodulen för kassaapparaten.

Det är värt att veta innan du köper ett kassaapparat eller i din stad finns det en auktoriserad tjänst, vilket kan orsakas av att du anger i sökmotorn lämpligt lösenord, t.ex. & nbsp; "kassasystem".

Den obligatoriska kassaregistreringen minskar till några saker i fältet. Först och främst utför servicetekniker en granskning beträffande tillståndet för kassareglarna. De letar efter deras överensstämmelse med uppgifterna i serviceboken. Den professionella kontrollerar också det allmänna tillståndet i kassaregistret. Utvärderar moderkortet, ekonomiskt minne och skattemodulen. Samtidigt testar den också korrekt användning av displayen för användaren. Dessutom verifierar det kassaregistreringsprogrammet och versionen av detta projekt i texten med samtycke till postarna - återigen - i kassaregistret. Slutligen skriver servicetekniker det officiella resultatet av granskningen - med rekommendationer och observationer - till servicearbetet.Kontrollavgiften är mellan hundra och tvåhundra zloty - för en kassaapparat.

Om vi ​​definierade denna operation med en teknisk granskning, kan något vilseledande existera. Varför? Tja, för under revisionen granskas endast de enheter som betalar direkt för inget nytt, till exempel registrering av omsättning. Det är då granskningsplanen.

En obligatorisk granskning av kassaregistret är då en sak som lönar sig noggrant för vård också som är värt att vara särskilt uppmärksam.