Smapolen juveler wojnicz

På en kort väg från Tarnów vilar Wojnicz - ett slott i Lesser Poland, som tydligen accepterar smal och mångsidig historia. Naturligtvis, att i stadiet av tidigt retrograd fanns ett castellan slott, som redan signalerats av konton från 1200-talet. Hittills har en överflöd av monument lämnats runt centrumens centrum, tack vare var och en av oss ska upptäcka historien i detta territorium i ett recept. Vad bör kontrolleras under utflyktperioden i denna sektor i Lesser Polen?Wojnicz's sko är kyrkan St. Lawrence. Det grundades från 1400-talet och har ett gotiskt presbyteri och en komplex struktur. I sin utrustning inflytelserik för att överraska en mängd sensationella bekanta publikationer. Å andra sidan den kalla kyrkan St. Leonardo, som utgör en individ bland utställningarna placerade på dövformen i Malopolska provinsen. Därför vill han ha en överlevnad, som med stabilitet bör tilldelas en liten skylt. neo-renässans presbyteriet också det neo-gotiska Dąmbski-palatset - det är dessa spel som man kan ge förmaning när man reser runt Wojnicz. På centrumtorget är det viktigt att på liknande sätt ange ett antal historiska bungalows från arton- och artonhundratalet och kyrkogården från perioden och universell rivalitet. Sammanfattningsvis är dessa föremål viktiga rester som man borde vara intresserad av under de nuvarande resorna runt Lesser Polen.